Period 1951 - 1979
President:
Lambros Demetriou

Period 1979 - 1984
President:
George Christou
Vice-President: Periclis Hatzigiannis
Μembers: Charalambos Theodorou
Kleanthis Georgiou
Costas A. Neofytou

Period 1984 - 1989
President:
George Christou
Vice-President: Thrasivoulos Panagiotou
Μembers: Periclis Hatzigiannis
Andreas Neofytou
Costas Lambrou

Period 1989 - 1996
President:
George Christou
Vice-President: Neofytos Stavrou
Μembers: Stelios Georgiou
Pollis Michael
Periclis Hatzigiannis

Period 1996 - 2001
President:
George Christou
Vice-President: Neofytos Constantinou
Μembers: Pollis Michael
Andreas Theodorou
Andreas Symeou
Stelios Georgiou

Period 2001 - 2006
President:
George Christou
Vice-President: Neofytos Constantinou
Μembers: Giannakis Andreou
Stelios Georgiou
Christakis Hatzioannou
Andreas Neofytou
George Maltas
George Theodorou

Period 2006 - 2011
President:
George Christou
Vice-President: George Constantinou
Μembers: Giannakis Andreou
Andreas Demou
Christakis Hatzioannou
Christakis Evelthontos
Michalis Mylona

Period 2011 - 2017
President:
 George Stylianou
Vice-President: Christakis Evelthontos
Μembers: Georgios Lambrou
Georgios Theodorou
Michalis Michael
Avraam Xenofontos
Neofytos Stavrou