Έργα που προγραμματίστηκαν:

Τέλος, θα θέλαμε να προσθέσουμε πως το χωριό μας είναι εξολοκλήρου μέσα στις βρετανικές βάσεις όπως και όλες οι περιουσίες μας. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Κύπρο. Το χωριό μας είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι’ αυτό και δε δικαιούμαστε χρήματα από το Διαθρωτικό Ταμείο της Ε.Ε. Απαιτούμε τα κονδύλια που δεν μας δίδει η Ε.Ε. να μας δίνονται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο