Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ακρωτηρίου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Στυλιανού (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99462121
   
Ονοματεπώνυμο: Χριστάκης Ευέλθοντος (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99687971
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Λάμπρου
Τηλέφωνα: 99531871
   
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Μιχαήλ
Τηλέφωνα: 99642217
   
Ονοματεπώνυμο: Κώστας Ευριπίδου
Τηλέφωνα: 99455441
   
Ονοματεπώνυμο: Αντρέας Θεοδώρου
Τηλέφωνα: 99589033
   
Ονοματεπώνυμο: Αντρέας Χριστοδούλου
Τηλέφωνα: 99687260
   
Ονοματεπώνυμο: Γιαννάκης Ξενοφώντος
Τηλέφωνα: 99437102
   
Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Θεοδώρου
Τηλέφωνα: 99687971
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Μαρίνα Σιακαλλή (Γραμματέας)
Τηλέφωνα: 25952361
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Αντρέας Κωνσταντίνου (Εργατοτεχνίτης)
Τηλέφωνα: 99549566
   
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Ιωάννου (Εργατοτεχνίτης)
Τηλέφωνα: 99555263